Begravelse eller bisættelse? Hvad er forskellen egentlig?

Både en begravelse og en bisættelse er noget, som sker efter dødsfald. De er begge højtideligheder, som danner ramme om de pårørendes afsked med den afdøde. De ligner hinanden på mange måder, men der er også stor forskel på de to afskedsformer, hvis man skærer ind til benet. Der er nemlig forskel på, hvordan kisten håndteres efter ceremonien er afsluttet. Det kan være, at du står med valget nu og ønsker vejledning til, hvad du skal vælge? Du kan få mere inspiration her eller ved at tale med din lokale bedemand.

Vælg det rigtige for dig

Det er vigtigt, at I vælger den rette afskedsceremoni for dig og din familie, og det gøres bedst ved at sætte sig ind i, hvad forskellen egentlig er på en begravelse og en bisættelse. Ofte går de egentlig under samme betegnelse – nemlig en begravelse, selvom der i de fleste tilfælde faktisk er tale om en bisættelse.

Begravelse

Ved denne afskedsform bærer familie og pårørende kisten ud til gravstedet, hvor præsten og pårørende samles omkring kisten. Kisten sænkes ned i jorden, hvorefter præsten kaster jord på kisten tre gange og siger en bøn. Kisten dækkes helt til, og der prydes på gravstedet.

Bisættelse

Ved en bisættelse foregår jordpåkastelsen allerede i kirken, hvorefter kisten bæres ud til en rustvogn og sendes til afbrænding på et krematorium. Herefter udleveres urnen 8 – 14 dage efter, og der forekommer en mindre ceremoni ved urnebegravelsen. Ca. 80 % af danskerne bliver kremereret.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke er medlem af folkekirken?

Begravelsesritualet foregår uden en præst fra folkekirken, hvis du ikke er medlem. Selve ritualet foregår typisk i et kapel med tilknytning til fx et hospital, plejehjem eller sågar en kirke. Det kan også foregå i ens private hjem. Familien kan dog sagtens blive vejledt og hjulpet af en bedemand.

Comments are closed.

powered by Typeform