Der er mange ting, der skal falde i hak, når man skal købe og sælge et hus. Man skal først og fremmest finde drømmehuset, og derefter skal man undersøge, om man kan låne penge nok til at købe det. Ofte skal man have solgt sin egen bolig først, inden man kan få lov til at købe en ny, så der er også mæglere og byggesagkyndige, der skal betales, og meget meget mere. Derfor giver vi dig her tips til nogle af de ting, som folk ofte glemmer at få styr på, inden de sælger og køber huse.

Huseftersynsordningen

Huseftersynsordningen er en ordning, som er lavet for at beskytte både køber og sælger mod problemer i forbindelse med en ejendomshandel. Det kan blandt andet være problemer med skjulte skader og fysiske fejl ved et hus, og ordningen indeholder en masse reglerne for, hvordan en tilstandsrapport skal udarbejdes, hvem der må udføre huseftersynet, og for hvordan udførelsen af bygningsgennemgangen skal foregå.

Sælger vælger selv, om han/hun ønsker at bruge huseftersynsordningen, det er nemlig helt frivilligt. Men det er vigtigt at huske på, at ordningen kan hjælpe sælger med at blive fri fra sit ansvar for skjulte fejl og mangler.

Huseftersynsordningen bliver oftest brugt ved køb og salg af huse, mens mange vælger ikke at bruge den ved køb og salg af ejerlejligheder. Det skyldes, at hvis man sælger sin ejerlejlighed, skal der både laves en tilstandsrapport for selve ejerlejligheden OG for ejendommens fælleseje, og derfor er der mange sælgere, der synes, det er for besværligt og for dyrt.

Huseftersynsordningen er lavet for at mindske antallet af uforudsete økonomiske sager, når man handler med boliger, og det er to forskellige instanser, der skal sørge for at håndhæve ordningen. For at udføre huseftersynet skal der for det første et elinstallatørfirma med autorisation i gang, og derudover skal der for det andet en bygningssagkyndig i gang. De to instansers undersøgelser ligger nemlig til grund for udarbejdelsen af henholdsvis elinstallationsrapporten og tilstandsrapporten, som skal være til stede for at man kan dokumentere, at der er udført et huseftersyn. Disse to rapporter er desuden nødvendige for efterfølgende at kunne tegne en ejerskifteforsikring.

Ejerskifteforsikring

Køber kan som modstykke til huseftersynsordningen vælge at tegne ejerskrifteforsikring, så de ikke ender med at hæfte for fejl og mangler ved deres nye hus, som sælger har været skyld i.

Med en ejerskifteforsikring sikrer køber sig mod ærgerlige overraskelser i dit nye hus, for ejerskifteforsikringen dækker køber mod at skulle betale for skjulte fejl og mangler, der ikke står i tilstandsrapporten, og som allerede eksisterer, før køber overtager boligen.

Ejerskifteforsikringen dækker fejl og mangler ved alle bygninger på grunden, som er undersøgt af en byggesagkyndig. Forsikringen gælder også skader, der fandtes, før køber overtog boligen, men som ikke står i tilstands- eller elinstallationsrapporten.