En ændring af haven, en tilbygning eller en ny carport kan ofte være ødelæggende for det gode naboskab, fordi der opstår stridigheder om skellinjer.

Vær på forkant

Husk at hegnslovens regler gælder både for eget, men også for fælles hegn. Hvis du har ønsker om at opsætte, fjerne eller ændre på hegnet i eller langs med skellet, så sørg for at inddrage naboen i dine overvejelser. Det samme gælder hvis du påtænker at opføre carport hvor der hidtil har været hæk.

Gennemlæs papirerne

De oprindelig kort over grunden kan rekvireres, enten hos Geodatastyrelsen eller en landinspektør. De kan dog være vanskelige at læse. Der kan også være særkrav knyttet til ejendommen, som f.eks. regler for hvor tæt der må bygges mod nabogrunden eller hvilken type hæk du må plante. Husk derfor altid at kontrollere for eventuelle lokalplaner eller servitutter.

 

 

Mål op – FØR du bygger til!

Det kan godt være at en tilbygning står øverst på ønskelisten, men du skal her være 100% sikker på hvor skellet går. Der skal som hovedregel være to en halv meter fra tilbygning til et fritliggende hus til skellet mod nabo eller vej

 

Carporte, garager og skure

Disse kaldes under et for lette bygninger, for disse gælder der andre regler. I modsætning til tilbygninger må disse etableres helt op mod skel. Dog må sider der vender mod skellet ikke være længere end 12 meter og ikke højere end to en halv meter.

 

Hersker der tvivl om skellinjen?

Der er afgørende at der er styr på placeringen af skellet, inden du foretager dig noget. Ved tvivlsspørgsmål kan en landinspektør lave en skelafsætning, med udgangspunkt i matrikelkort og måloplysninger. Er der fortsat uenighed kan der afholdes skelforretning. Det foregår ved, at en anden landinspektør afsætter ejendomsgrænserne på baggrund af gamle matrikelkort, luftfotos, ejernes oplysninger og overvejelser om hævd.