Rensning af tag

Prisen for rensning af dit tag er afhængig af flere faktorer. Den første faktor er tilstanden af dit tag. Er taget meget misligholdt og fremstår med mosbelægninger og store plamager af fastgroede alger, skal du have en tagrensning og en imprægnering af dit tag. Det er en dyrere proces end hvis taget kunne have nøjes med en algebehandling.

En anden faktor er størrelsen af taget. Her måler man antallet af kvadratmeter ud fra en simpel formel som du selv kan anvende til at beregne tagarealet. Her siger man taghældningen ganget med husets areal i m2. Så bor du i et hus på 100m2 der har en taghældning på 30 grader se dit regnestykke således ud. 100 x 1,30 = 130m2 hertil skal du lægge eventuelle udhæng der er på huset.

 

Hvad koster en rensning af taget så?

Hvis vi holder fast i ovenstående eksempel med et tagareal på 130 m2, så vil det koste dig ca. 15.000 kr at få renset og imprægneret dit tag. Det er rigtig mange penge at bruge på et tag, men det kan som sagt være nødvendigt, hvis taget er meget misligholdt. Det meget billigere alternativ hedder algebehandling og for 130m2 tag koster denne form for behandling under 1.000 kr.

 

Hvad er forskellen på en tagrens og en algebehandling?

En tagrens er en meget omfattende proces der kræver at tagrenseren kommer op på dit tag. Det kan i nogle tilfælde kræve at der skal bruges en lift. Selve tagrensen foregår med en tagrensekasse der køres op og ned af taget. Herefter skylles taget og desinficeres taget. Til sidst bliver det manuelt gennemgået for at sikre at alt er renset af taget. Når taget er fuldstændig rent påføres en imprægnering som gør at taget holder i mange år frem i tiden.

En algebehandling er en mere simpel proces hvor hele taget sprøjtes med en algedræbende væske som bliver siddende, på taget og virker i nogle dage. Væske skylles ikke af i forbindelse med algebehandlingen, men bliver siddende og langsomt skyllet af med regnen.

powered by Typeform