Tilskud til varmepumper – hvad kan du få?

Hvis du med en luft til luft varmepumpe supplerer det gamle oliefyr, et fastbrændselfyr eller el-varme, så kan du søge om et energitilskud fra Energistyrelsen. For at få tilskuddet skal din bolig være minimum 80 kvadratmeter og den nye luft til luft varmepumpe skal opvarme minimum 60 % af boligen. Indedelen skal være placeret centralt i huset, som skal være godkendt til beboelse og have en eksisterende varmekilde. Har du fjernvarme i huset er du ikke berettiget til tilskud. Der gives ikke tilskud til varmepumper monteret i lejligheder eller på etager over stueplan generelt. Garager, skure, værksteder og kældre er heller ikke omfattet af tilskuddet.

Du kan til gengæld få tilskud til en luft til luft varmepumpe, som skal monteres i et sommerhus på minimum 50 kvadratmeter, hvis du ikke har en varmepumpe i forvejen.

Hvor meget du kan få i tilskud varierer efter din eksisterende opvarmningskilde
Satserne for tilskuddet til energiforbedringer fastsættes af Energistyrelsen. Her ser du en oversigt over de aktuelle satser på en luft til luft varmepumpe (der kan forekomme regulering af satserne):

Luft til luft varmepumpe som supplerende opvarmningskilde (med nominel varmekapacitet på under 4 kW)

Helårsbolig med olie eller gas – 2.050,-

Helårsbolig opvarmet med fastbrændsel – 1.350,-

Helårsbolig opvarmet med biokedel – 2.800,-

Helårsbolig opvarmet med traditionel el-varme – 2.080,-

BBR registreret sommerhus med el-varme – 700,-

Luft til luft varmepumpe som supplerende opvarmningskilde (med nominel varmekapacitet på 4 kW eller derover)

Helårsbolig opvarmet med olie eller gas – 4.100,-

Helårsbolig opvarmet med fastbrændsel – 2.700,-

Helårsbolig opvarmet med biokedel – 2.800,-

Helårsbolig opvarmet med traditionel el-varme – 2.100,-

BBR registreret sommerhus med el-varme – 700,-

Ansøgning om tilskud til en luft til luft varmepumpe skal indsendes før du gennemføre købet og derfor også før montering. Du skal kunne fremlægge billeder, som dokumentation for den eksisterende varmekilde. Mange af de virksomheder, som forhandler luft til luft varmepumper tilbyder at søge tilskuddet for dig – uden det koster dig ekstra. Så forhør dig hos forhandleren om deres procedure for energitilskud, inden du køber en luft til luft varmepumpe.

Comments are closed.

powered by Typeform