Tør du ikke bruge din brændeovn længere?

I 2011 kom det fra en trist undersøgelse frem, at i luften i et almindeligt villakvarter med mange brændeovne var tre gange så mange sundhedsskadelige og kræftfremkaldende tjærestoffer som koncentrationen på den stærkt trafikerede HC. Andersens Boulevard i København. Siden har debatten været forsidestof.

Det har medført, at der er kommet nye og meget skrappe krav til partikeludledningen fra nye brændeovne samt en skrotningsordning for de gamle og in-effektive ovne. Nogle kommuner har endda frabedt sig nattefyring fra brændeovne.

Røgen fra brændeovne indeholder giftige stoffer som fx dioxiner, benzen og kræftfremkaldende tjærestoffer. Hvor mange skadelige stoffer der er i røgen, afhænger af, hvor rent og tørt brændet er, samt hvor god forbrændingen er. Ved dårlig og ufuldstændig forbrænding udvikles der mange bittesmå sodpartikler. De allermindste af partiklerne er så små, at de kan gå over i blodbanen.

Debatten har medført at mange helt droppede den dejlige hygge fra brændeovnen.

Meget trist idet man jo havde målt på områder hvor der blev fyret hele døgnet, på ukendt brændsel (skrald, olieholdige produkter og vådt brænde) og fra gamle brændeovne. Allerede i 2011 var der stor forskel på fx nye brændeovne – men ikke mindst på røgen fra brændeovne i forhold til pillebrændeovne og træpillefyr i forhold til brændeovne. Pilleovne og pillefyr har haft stor udvikling og udbredelse i det meste af Europa, hvor vi i Danmark stadigvæk foretrak en gammeldags støbejerns-brændeovn.

Pillefyr og pillebrændeovne til træpiller er hyper-effektive og udleder minimalt af sod og skadelige stoffer. I så fald skulle du frygte lejrbål, eller haveaffald afbrænding mere. Vi kender alle til når naboer med den gamle brændeovn tændte op – så kunne det lugtes og mærkes, men de færreste ligger mærke til når naboen fyrrer med sit pillefyr eller sin pilleovn. Desuden er træpillen også en renere energikilde end meget brænde. En certificeret træpille DIN+ eller ENPLUS indeholder kun tørt, afbarket kvalitetstræ og komprimeringen gør den ultra effektiv. Vælger du ovenikøbet IKEA træpillen, så for du restproduktet fra møbelproduktion fra certificerede bæredygtige skove. Så bliver det ikke mere miljørigtigt. Træpiller fra IKEAs fabrikker eksklusivt i denne butik.

Det er trist at en smule hygge med levende ild eller lidt ekstra varmetilskud fravælges, når målet jo var at få de gamle skadelige ovne væk. Et mål man langt hen ad vejen har nået med skrotningserstatningen samt fokus på de nye og effektive ovne.

Du SKAL NYDE LEVENDE ILD VED PILLEOVNE TIL TRÆPILLER MED PANORAMA VINDUE MED GOD SAMVITTIGHED!

Med en pillebrændeovn kan du tænde og lukke ned hurtigt og helt sikkert. Du bruger ikke usunde optændingsmidler og træpiller er effektivt brændsel. Det er billigt og hyggeligt med minimal udledning af partikler. Se eventuelt det store udvalg af træpilleovne på denne side.

Pilleovne er som pillefyr fuldautomatiske og der fyldes kun piller på selve brænderen, så det passer til den ønskede temperatur. Du undgår brændeovnens voldsomme startvarme og lange usikre ulmen til slut. Du kan helt sikkert og uden bekymring fyre om natten også.  Du kan anvende ovnens programmering eller tilslutte smart styring, så du fra din smartphone kan starte pilleovnen op eller lukke den ned –  uden at være til stede.  Askemængden er markant mindre end ved brændefyring. Mange både pillefyr og pilleovne er næsten selvrensende, så der kun er en lille mængde restaske i en skuffe, der skal smides ud med jævne mellemrum. Til gengæld bør man få den serviceret en gang om året eller hvert andet år af en fagmand – men det gælder jo også ved oliefyr og naturgasfyr.

No comments yet.

Skriv et svar

powered by Typeform